Tunnelimittaukset 

 • jonomittaukset
 • laserkeilaus
  • tunnelin laserkeilaus
  • pystykuilujen laserkeilaus
  • avoleikkausten laserkeilaus
 • poikkileikkausraportointi
 • työnjohtotehtävät
 • tarkkavaaitukset
 • pisteiden rakentaminen

Tunnelimittaus 

Tunnelimittauspalvelumme sisältävät kaikki tunnelirakentamisessa vaadittavat mittauspalvelut. 

Pistejonon suunnittelu, rakentaminen ja mittaus. 

Hyvin suunniteltu ja toteutettu runkopisteverkko on koko tunneliprojektin elinehto. Neopoint on kumppanina pääkaupunkiseudun suurimmissa ja vaativimmissa tunnelirakennushankkeissa ja tarjoaa kaikki tunneliprojektin tarvitsemat mittauspalvelut. 

Runkoverkkomittaus 

Verkkomittauksella varmistetaan louhinnanohjauksessa käytettävien koordinaattipisteiden riittävä tarkkuus. Verkkomittaukseen käytämme Leica TCRP 1201 -takymetrejä.

Laserkeilaus

Louhittu kalliopinta laserkeilataan vertailupinnan selvittämiseksi. Palveluihimme kuuluu myös pystykuilujen laserkeilaus. Laserkeilaus tapahtuu nopeilla vaihe-erokeilaimilla, jolloin mittaus on mahdollista suorittaa erittäin nopeasti työmaata häiritsemättä. Tunnelien laserkeilaukseen käytämme Z&F Imager 5006i sekä Surphaser 25HSX -laserkeilaimia.

Raportointi 

Louhitusta kalliopinnasta kerättyä mittatietoa verrataan teoreettiseen luohintapintaan Ambergin tunnelimittausohjelmistolla. Ohjelmalla tuotetaan raportti, josta selviää louhinnan ja teoreettisen pinnan erot.